Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμούς Facebook

Το TheMirror.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας THE DOUBLE PLUS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ (στο εξής η «Εταιρεία) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Δημοκρατίας 7, με Αρ. ΓΕΜΗ 119916101000 και ΑΦΜ 800393604, ηλεκτρονική διεύθυνση info@themirror.gr και τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2155017999.

Το TheMirror.gr προσφέρει μέσω της σελίδας του στο facebook τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, με ανάδειξη νικητή (των) μέσω κλήρωσης, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Το TheMirror.gr επιθυμεί να προβεί σε ενέργειες για την προβολή της σελίδας του στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει διαγωνισμούς με δώρα όπως αυτά ανακοινώνονται σε κάθε έκαστο διαγωνισμό.

2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ανακοινώνεται σε κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά και λήγει στις 23:59 τα μεσάνυχτα της ημέρας που αναφέρεται ως καταληκτική του διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας THE DOUBLE PLUS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ.

4. Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, η εταιρεία δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού.

5. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) πριν ή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού να έχει κάνει “Like” στη σελίδα του TheMirror.gr στο Facebook (https://www.facebook.com/themirrorgr) , β) να έχει κάνει “Like” στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού, γ) να έχει κάνει «share» στην ανάρτηση (post) του διαγωνισμού.

Κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι λαμβάνει μόνο μία (1) φορά μέρος σε κάθε διαγωνισμό. Τυχόν επιπλέον ενέργειες (πχ περισσότερα “share”) δεν ακυρώνουν τη συμμετοχή του, αλλά ούτε και του προσθέτουν επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση.

6. Η κλήρωση πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα της λήξης του διαγωνισμού με τυχαία επιλογή αριθμού που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους συμμετέχοντες, ο οποίος ανακηρύσσεται νικητής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προβλεπόμενη ημέρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία ενημερώνοντας το κοινό με ανακοίνωσή της στη σελίδα της στο Facebook.

8. Το όνομα του νικητή ανακοινώνεται στη σελίδα του TheMirror.gr στο Facebook, ενώ η επικοινωνία μαζί του γίνεται με προσωπικό μήνυμα στο Facebook. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την αποστολή του μηνύματος το δώρο ακυρώνεται. Για την παλαβή του δώρου ο νικητής υποχρεούται να προσκομίσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

9. Η παράδοση του δώρου στο νικητή γίνεται με τους εξής τρόπους: α) παραλαβή από τον ίδιο από το γραφείο της εταιρείας μας στην Αγία Παρασκευή, β) αποστολή με εταιρεία Ταχυδρομική/Μεταφορική/Courier της επιλογής της εταιρείας με χρέωση της ίδιας εφόσον ο νικητής βρίσκεται εντός της Ελλάδας ή και της Κύπρου.

Σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις η χρέωση βαρύνει τον παραλήπτη.

Το TheMirror.gr δεν εμπλέκεται στη διαδικασία παράδοσης, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την παράδοση του Δώρου με οποιονδήποτε τρόπο.

10. Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (γ) εφόσον δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία της ταυτότητάς του.

11. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα.

12. Το TheMirror.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τo Δώρo με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

Η ευθύνη του TheMirror.gr αναφορικά με το Δώρο περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει με τη χρήση του.

13. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του/ων νικητή/των στη σελίδα της στο Facebook και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Ο/οι νικητή/ες αποδέχεται με τη συμμετοχή του τη χρήση και εκμετάλλευση της συμμετοχής του σε προγράμματα διαφημιστικής προβολής.

14. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων θα επιλύεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, ενώ η κρίση της στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο η διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό δεν θα μπορεί να επιλυθεί από τη διοίκηση, τότε θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

16. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.