Δωρεάν Μεταφορικά

Σε όλη την Ελλάδα με αγορές άνω των 50 €

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Το TheMirror.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας THE DOUBLE PLUS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Έβρου 57-59 (Αμπελόκηποι), με Αρ. ΓΕΜΗ 119916101000 και ΑΦΜ 800393604, ηλεκτρονική διεύθυνση info@themirror.gr και τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2155017999.

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της ιστοσελίδας μας (www.themirror.gr) προσφέρουμε πληροφορίες και υπηρεσίες προς τους επισκέπτες με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν ρητά και χωρίς επιφυλάξεις με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, επομένως, με την περιήγησή σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον σκοπό της. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ακατάλληλη γι’ αυτούς, η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει.

Με την επίσκεψή σας σάς παρέχουμε ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση σύμφωνα με τον σκοπό της ιστοσελίδας. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται ρητά.

Σας γνωρίζουμε ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήση. Η εταιρεία μας με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες. Ωστόσο, λόγω της φύσης του μέσου δεν δεσμευόμαστε, ούτε παρέχουμε εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι πρέπει να αξιολογείτε το περιεχόμενο και ότι είστε υπεύθυνος για κάθε χρήση οποιοδήποτε μέρους του.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες κ.α.) αποτελεί πνευματική και εμπορική ιδιοκτησία της εταιρείας μας. Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή εμπορικής εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε χρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθήκευση μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική του χρήση.

Είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών σας και για όλες τις ενέργειες που θα γίνουν με αυτόν. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας ύποπτη δραστηριότητα πρέπει αμέσως να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης και να μας ενημερώσετε επώνυμα μέσω email: info@themirror.gr

Ως χρήστης δηλώνετε ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και ότι δεν θα ζημιώσετε με οποιοδήποτε τρόπο τη φήμη της εταιρείας μας ή συνεργατών μας.

Ως χρήστης δηλώνετε ότι δεν θα επιχειρήσετε με οποιοδήποτε τρόπο να εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή διαθέσετε μέσω της ιστοσελίδας οπουδήποτε ψηφιακό ιό ή άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή των τερματικών των χρηστών της.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς του όρους χρήση της ιστοσελίδας, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την αποζημίωσή της για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά υποστεί.

Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να διακόπτουμε τη λειτουργία της κατά διαστήματα για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή ακόμη και να παύσουμε τη λειτουργία της κατά την απόλυτη βούλησή μας.

Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα να είναι ασφαλής. Επειδή όμως δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα σας ενημερώνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν υπάρχουν ή δεν θα υπάρξουν στο μέλλον κενά ασφαλείας. Συνεπώς, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή ζημιά μπορεί να δημιουργηθεί στο χρήστη σε περίπτωση σχετικού θέματος.

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας και να διαγράφουμε τους χρήστες που η συμπεριφορά τους δεν συμβαδίζει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης. Είστε υπεύθυνος να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις κάθε φορά πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης θα βρίσκονται πάντα διαθέσιμοι στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας «όροι χρήσης».

Η επίσκεψη και περιήγησή σας ισοδυναμεί με δήλωση αποδοχής των «όρων χρήσης»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Μάιος 2018.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας, διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους παρακάτω Όρους:

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό (2016/679) και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι με την ιδιότητα του επισκέπτη/ χρήστης της ιστοσελίδας τα παρέχεται εκουσίως, ενώ λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας σας οφείλετε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Καλύπτουμε το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισής τους, μόνο στο βαθμό που αυτό αφορά τη σχέση σας (επισκέπτης/ χρήστης/ μέλος) με την ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της ιστοσελίδας μας με οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν θα τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Προκειμένου να διενεργηθούν συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων, είναι πιθανό να σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (όπως ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η Εταιρεία μας τηρεί και επεξεργάζεται το αρχείο με τα προσωπικά αυτά στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω της ιστοσελίδας μας για την πώληση προϊόντων. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι συνεργάτες της Εταιρείας (για παράδειγμα μεταφορικές εταιρείες, τράπεζες κ.λπ.), καθώς και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που μεσολαβούν για την προετοιμασία των παραγγελιών.

Η Εταιρεία μας διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και επικοινωνίας. Ενδέχεται στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας και πάντα με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας να επεξεργαζόμαστε τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ως χρήστες εκουσίως μας παραχωρήσατε για λόγους στατιστικούς (πχ προτιμήσεις καταναλωτών ανά μάρκα προϊόντος, ανά γεωγραφική περιοχή, ανά χρονική περίοδο κ.λπ.)

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ως χρήστης δηλώνετε, στο πλαίσιο της συναλλαγής σας με την Εταιρεία μας για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποηθεί για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων με σχετική δήλωσή του προς την Εταιρεία μας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία ξεχωριστά.

Οποιαδήποτε άλλη κοινοποίηση/διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα κοινοποίηση των δεδομένων σύνδεσης από τον ιστότοπο της Εταιρείας, σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ή σε υπηρεσία web όπως το Facebook, twitter, Instagram, pinterest, γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ιστοσελίδα μας:

  • δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα,
  • δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων,
  • δικαίωμα για διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,
  • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας,
  • δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ σας υπολογιστής συνδέεται με το Διαδίκτυο και στη συνέχεια με την ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων της Εταιρείας. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επισκέφθηκε την Ιστοσελίδα μας δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας μας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών γίνεται με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή σας κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μία διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Login από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας μπορούν να εγγράφονται ή να συνδέονται στο λογαριασμό πελάτη της Εταιρείας μας χρησιμοποιώντας την ταυτότητα που διατηρούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του facebook.

Προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας μέσω Facebook, η διεύθυνση IP του χρήστη μεταδίδεται στον αντίστοιχο πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Η Εταιρεία μας δεν έχει καμία επίδραση στον σκοπό και τον τρόπο της συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Facebook.

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, διαγραφή

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή τους, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Εταιρεία μας για το άτομό σας. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε μία συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε email στο info@ themirror.gr ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία και αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να είναι σύγχρονα και να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε/επικαιροποιούμε επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσής. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής μας σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.